Dluhopis FINEP I.

Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ISIN CZ0003515496

EMITENT
Obchodní firma: FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s.
Místo registrace: sp. zn. A 76651 vedená Městským soudem v Praze
IČ: 279 18 041
Datum vzniku: 19. 6. 2007, Emitent byl založen na dobu určitou, a to do 31. 12. 2034
Právní forma: komanditní společnost
Sídlo: Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Informace pro investory:

 • Oznámení o výplatě úrokového výnosu a splacení jmenovité hodnoty k 19.6.2020 ke stažení zde.
 • Řádná účetní závěrka Emitenta dle IFRS za rok končící 31.12.2019 dle IFRS ke stažení zde
 • Oznámení o výplatě úrokového výnosu k 19.12.2019 ke stažení zde
 • Notářský zápis ze schůze vlastníků dluhopisů Dluhopis FINEP I. 3,75/20 konané dne 26.9.2019  ke stažení zde
 • Emisní podmínky po změnách schválených na schůzi vlastníků dluhopisů Dluhopis FINEP I. 3,75/20 konané dne 26.9.2019  ke stažení zde
 • Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů Dluhopis FINEP I. 3,75/20 konané dne 26.9.2019 v 15:30 v zasedací místnosti „Cortina“, 9. patro, v prostorách UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4 - Michle ke stažení zde
 • Plná moc pro Fyzickou osobu ke svolané schůzi vlastníků dluhopisů Dluhopis FINEP I. 3,75/20 konané dne 26.9.2019 v 15:30 v zasedací místnosti „Cortina“, 9. patro, v prostorách UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4 - Michle ke stažení zde
 • Plná moc pro Právnickou osobu ke svolané schůzi vlastníků dluhopisů Dluhopis FINEP I. 3,75/20 konané dne 26.9.2019 v 15:30 v zasedací místnosti „Cortina“, 9. patro, v prostorách UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4 - Michle ke stažení zde
 • Mezitímní finanční informace Emitenta za období 6 měsíců končící k 30. 6. 2019 dle IFRS ke stažení zde
 • Oznámení o výplatě úrokového výnosu k 19.6.2019 ke stažení zde
 • Řádná účetní závěrka Emitenta dle IFRS za rok končící 31.12.2018 dle IFRS ke stažení zde
 • Oznámení o výplatě úrokového výnosu k 19.12.2018. ke stažení zde
 • Mezitímní finanční informace Emitenta za období 6 měsíců končící k 30. 6. 2018 dle IFRS ke stažení zde
 • Oznámení o výplatě úrokového výnosu k 19.6.2018 ke stažení zde
 • Řádná účetní závěrka Emitenta dle IFRS za rok končící 31.12.2017 dle IFRS ke stažení zde
 • Oznámení o výplatě úrokového výnosu k 19. 12. 2017 ke stažení zde
 • Oznámení o výplatě úrokového výnosu k 19. 6. 2017 ke stažení zde
 • Mezitímní finanční informace Emitenta za období 6 měsíců končící k 30. 6. 2017 dle IFRS ke stažení zde
 • Jmenování výboru pro audit 22.8.2017 ke stažení zde
 • Řádná účetní závěrka Emitenta dle CAS za rok končící 31.12.2016 ke stažení zde
 • Finanční informace pro zvláštní účely za rok končící 31.12.2016 ke stažení zde
 • Prospekt pro dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 3,75 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise 201.000.000 Kč splatné v roce 2020 ISIN CZ0003515496 ke stažení zde
 • Řádná účetní závěrka Emitenta dle CAS za rok končící 31.12.2015 ke stažení zde
 • Mimořádná účetní závěrka Emitenta dle CAS za období od 1.1.2014 do 13.5.2014, včetně výroku auditora ke stažení zde
 • Řádná účetní závěrka Emitenta dle CAS za rok končící 31.12.2014 ke stažení zde

RUČITEL
Obchodní firma: FINEP HOLDING, SE
Místo registrace: sp. zn. H 7 vedená Městským soudem v Praze
IČ: 279 27 822
Datum vzniku: 16. 7. 2007, Ručitel byl založen na dobu neurčitou
Právní forma: evropská společnost
Sídlo: Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

 

Informace pro investory:

 • Mezitímní finanční informace Ručitele za období 6 měsíců končící k 30. 6. 2019 dle CAS ke stažení zde
 • Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele dle IFRS za rok končící 31.12.2018 ke stažení zde
 • Mezitímní finanční informace Ručitele za období 6 měsíců končící k 30. 6. 2018 dle CAS ke stažení zde
 • Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele dle IFRS za rok končící 31.12.2017 ke stažení zde
 • Řádná účetní závěrka Ručitele dle CAS za rok končící 31.12.2017 ke stažení zde
 • Mezitímní finanční informace Ručitele za období 6 měsíců končící k 30. 6. 2017 dle CAS ke stažení zde
 • Řádná účetní závěrka Ručitele dle CAS za rok končící 31.12.2016 ke stažení zde
 • Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele dle IFRS za rok končící 31.12.2016 ke stažení zde
 • Řádná účetní závěrka Ručitele dle CAS za rok končící 31.12.2015 ke stažení zde
 • Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele dle IFRS za rok končící 31.12.2015, včetně výroku auditora ke stažení zde
 • Řádná účetní závěrka Ručitele dle CAS za rok končící 31.12.2014 ke stažení zde