Lannuv palac

Lannův palác,

stavba v novogotickém stylu stojící na rohu ulic Hybernské a Havlíčkovy naproti budově Masarykova nádraží a je chráněna jako kulturní památka České republiky. Jejím duchovním otcem je český průmyslník Vojtěch rytíř Lanna. Základní kámen byl položen v roce 1857 a celá stavba poté dokončena v roce 1859.

Bez nadsázky lze říci, že v prostorách Lannova paláce se rodila průmyslová historie naší země. Bez rodiny Lannů by průmysl a doprava na území Čech v tehdejším Rakousku Uhersku de facto téměř neexistovaly. Byli to vizionáři, průmyslníci, stavitelé a spolutvůrci železniční a vodní dopravy v počáteční éře průmyslu u nás. Jejich zápis do českých dějin je nepřehlédnutelný, jedinečný a jak to bohužel i často bývá, tak stále bohužel nedoceněný.

FINEP, na jejich počest, palác zrekonstruoval a dal mu jeho původní podobu. Centrum Prahy a oblast Masarykova nádraží tak získala další opravený skvost v podobě kompletní rekonstrukce celého Lannova paláce.

Během rok trvající rekonstrukce budovy byl při obnovení historických prvků kladen důraz také na citlivé začlenění moderních architektonických řešení a doplňků. Primárním cílem bylo skloubit moderní materiály s původními historizujícími prvky paláce, a tak propojit minulost se současností.

historicke foto lannuv palac

Podrobnosti o Lannově paláci a jeho rekonstrukci se můžete dozvědět zde:
www.lannuv-palac.cz