Dluhopis FINEP HLB

Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ISIN: CZ0003519092

EMITENT
Obchodní firma: FINEP Hloubětín a.s.
Místo registrace: sp. zn. B 7556 vedená Městským soudem v Praze
IČO: 26511771
Datum vzniku: 18. února 2002, Emitent byl založen na dobu neurčitou
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Informace pro investory:

 • Oznámení o 10. výplatě úrokového výnosu a splacení jmenovité hodnoty ke stažení zde.
 • Řádná účetní závěrka Emitenta dle IFRS za rok končící 31.12.2022 dle IFRS ke stažení zde
 • Potvrzení o plnění podmínek dle článku 6.2. emisních podmínek k 31.12.2022 ke stažení zde
 • Oznámení o 9. výplatě úrokového výnosu ke stažení zde
 • Mezitímní finanční informace Emitenta za období 6 měsíců končící k 30. 6. 2022 dle IFRS ke stažení zde
 • Potvrzení o plnění podmínek dle článku 6.2. emisních podmínek k 30.06.2022 ke stažení zde
 • Oznámení o 8. výplatě úrokového výnosu ke stažení zde
 • Řádná účetní závěrka Emitenta dle IFRS za rok končící 31.12.2021 dle IFRS ke stažení zde
 • Potvrzení o plnění podmínek dle článku 6.2. emisních podmínek k 31.12.2021 ke stažení zde
 • Oznámení o 7. výplatě úrokového výnosu ke stažení zde
 • Potvrzení o plnění podmínek dle článku 6.2. emisních podmínek k 30.06.2021 ke stažení zde
 • Mezitímní finanční informace Emitenta za období 6 měsíců končící k 30. 6. 2021 dle IFRS ke stažení zde
 • Oznámení o 6. výplatě úrokového výnosu ke stažení zde
 • Řádná účetní závěrka Emitenta dle IFRS za rok končící 31.12.2020 dle IFRS v XHTML k zobrazení zde
 • Potvrzení o plnění podmínek dle článku 6.2. emisních podmínek k 31.12.2020 ke stažení zde
 • Opravená a doplněná mezitímní finanční informace Emitenta za období 6 měsíců končící k 30. 6. 2020 dle IFRS ke stažení zde
 • Oznámení o 5. výplatě úrokového výnosu ke stažení zde
 • Potvrzení o plnění podmínek dle článku 6.2. emisních podmínek k 30.06.2020 ke stažení zde
 • Mezitímní finanční informace Emitenta za období 6 měsíců končící k 30. 6. 2020 dle IFRS ke stažení zde
 • Oznámení o 4. výplatě úrokového výnosu ke stažení zde
 • Potvrzení o plnění podmínek dle článku 6.2. emisních podmínek k 31.12.2019 ke stažení zde
 • Řádná účetní závěrka Emitenta dle IFRS za rok končící 31.12.2019 dle IFRS ke stažení zde
 • Jmenování výboru pro audit (doplněno) ke stažení zde
 • Jmenování výboru pro audit ke stažení zde
 • Oznámení o 3. výplatě úrokového výnosu ke stažení zde
 • Potvrzení o plnění podmínek dle článku 6.2. emisních podmínek k 30.06.2019 ke stažení zde
 • Mezitímní finanční informace Emitenta za období 6 měsíců končící k 30. 6. 2019 dle IFRS ke stažení zde
 • Oznámení o 2. výplatě úrokového výnosu ke stažení zde
 • Ocenění k 31. 12. 2018 ke nahlédnutí zde
 • Potvrzení o plnění podmínek dle článku 6.2. emisních podmínek k 31.12.2018 ke stažení zde
 • Řádná účetní závěrka Emitenta dle CAS za rok končící 31.12.2018 ke stažení zde
 • Oznámení o 1. výplatě úrokového výnosu ke stažení zde
 • Mezitímní finanční informace Emitenta za období 6 měsíců končící k 30. 6. 2018 dle CAS ke stažení zde
 • Ocenění k 31. 3. 2018 ke nahlédnutí zde
 • Oznámení o konečných výsledcích veřejné nabídky k nahlédnutí zde
 • Řádná účetní závěrka Emitenta dle CAS za rok končící 31.12.2017 ke stažení zde
 • Řádná účetní závěrka Emitenta dle CAS za rok končící 31.12.2016 ke stažení zde
 • Mandát J&T BANCE zde
 • Prospekt pro dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 5,00 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise 160.000.000 Kč splatné v roce 2023 ISIN: CZ0003519092 ke stažení zde