Oslava otevření nového hřiště na Malém háji

23. 6. 2021

Na konci června jsme na Malém háji konečně slavnostně otevřeli nové hřiště pro nejmenší a sportoviště pro větší a největší. Místní se můžou těšit i z nového vyhlídkového kopce, který bude postupně obrůstat trávou, keři a stromky. Obyvatelé se také mohli seznámit s budoucím rozvojem jejich čtvrti a se studií stavby nové školy.