• Aktuality
  • Budujeme první etapu nového parku ve Stodůlkách
Budujeme první etapu nového parku ve Stodůlkách

Budujeme první etapu nového parku ve Stodůlkách

Víte, že v Britské čtvrti bude brzy tolik veřejné zeleně, že by zabrala celé Václavské náměstí? S novými domy, které právě teď vznikají na konci ulice Bessemerova, bude v Britské čtvrti také nově vymodelován místní park sloužící také jako biokoridor. Díky jeho velikosti přes jeden hektar vyrovná místní zeleň plochu Václavského náměstí.

Vegetační úpravy u nových domů přiblíží místní krajinu zpět své pradávné přirozené podobě. Nová modelace terénu usnadní prostup územím všech přírodních druhů a zvýší místní biodiverzitu. Také zabrání akumulaci tepla a snížení vlhkosti, ke kterému by v zástavbě jinak mohlo dojít.

K navršení a modelaci parku použijeme místní půdu z našich staveb v okolí. Areál proto vznikne ve dvou etapách podle toho, jak budeme postupně získávat materiál. Pro první část je hmota již na místě a terénní práce jsou v plném proudu.

#

Vychytávky pro lidi, rostliny i živočichy

Každá etapa budování biokoridoru počítá s vytvořením dvou valů. Vyrostou zde stromy, trávník a rozmanité rostliny. Vedle obyčejné trávy tam budou bylinky, luční květiny, keře i ovocné stromky. Povede tudy naučná stezka, která bude mezi veřejností šířit povědomí o místní fauně a flóře.

Mobiliář parku bude pouze z přírodních materiálů. Součástí budou nejen lavičky a odpadkové koše, ale také takzvaný plazník - velký roubený truhlík pro drobné živočichy, dále broukoviště, pobytové a hnízdní budky pro ptactvo, netopýrníky nebo třeba hmyzí hotel. Výsledkem bude refugium pro drobné živočichy. Zajímavý bude také smyslový chodník, který se skládá z více druhů přírodních povrchů a chodí se po něm bosky.

#

Návrat k dávné přirozenosti

Projekt nového parku vychází z přirozených prehistorických vlastností území. V dávných časech byly v těchto místech dubové a bukové lesy. Odborník by řekl, že tvořily mozaiku teplomilných doubrav. Pak přišel člověk, zahodil kyj, celou oblast odlesnil a začal se zde věnovat zemědělství.

Území takzvaného Řipského bioregionu, ve kterém se Britská čtvrť nachází, je osídleno už od neolitu a patří k nejstarším sídelním oblastem u nás. Přirozené lesní porosty jsou často nahrazeny akátinami nebo monokulturními borovicovými lesy, dominuje orná půda. Drobné zbytky původního porostu jsou spíše vzácností. Nyní k nim tedy jedna novodobá přirozená oblast přibude.

Vizualizace

#
#

Budoucí inventář parku

Dřeviny vybrané pro první etapu

lesní stromy
dub šípák
dub letní
dub zimní
habr obecný
javor babyka
javor mléč
jeřáb břek
jilm habrolistý
lípa srdčitá
třešeň ptačí

ovocné stromy
hrušeň – krajové odrůdy
jabloň – krajové odrůdy
jeřáb obecný, sladkoplodý
ořešák královský - krajové odrůdy
slivoň švestka
třešeň – krajové odrůdy
višeň – krajové odrůdy
kaštanovník setý

ovocné keře
kdouloň podlouhlá
mišpule německá

vzrůstné keře
dřín obecný
klokoč zpeřený
líska obecná
třešeň mahalebka
jeřáb muk
vrba jíva

jehličnaté keře
tis červený

listnaté keře
brslen bradavičnatý
brslen evropský
kalina obecná
kalina tušalaj
meruzalka srstka
růže bedrníkolistá
řešetlák počistivý
skalník černoplodý
zimolez pýřitý
vrba nachová
svída krvavá
bez černý
mandloň nízká
meruzalka alpská
meruzalka černá

17. 5. 2022