• Aktuality
  • Procházka z Britské čtvrti do Krtně a zpět
Procházka z Britské čtvrti do Krtně a zpět

Procházka z Britské čtvrti do Krtně a zpět

Tímto článkem bychom se s vámi chtěli podělit o naši oblíbenou vycházkovou trasu v okolí Britské čtvrti. Je poměrně krátká, celkem asi 4 kilometry, takže ji ujdou nebo ujedou i menší děti. Zároveň je malebná, pár kroků od živé městské čtvrti zde můžete nasát vyloženě venkovskou atmosféru.

Na cestu se vydáme z ulice Bessemerova. Na jejím konci se nachází stromořadí, které vede za budovu Home Parku Zličín. Tentokrát ale nejdeme nakupovat. Pokračujeme po vyšlapané pěšině asi 150 metrů a na rozcestí zabočíme doleva. Míříme k malebné osadě Chaby, kterou tvoří několik historických budov. Kdysi to byly statky, dnes se zde převážně bydlí, a také tu sídlí jezdecký oddíl, takže jsou zde často k vidění koně.

Když přejdete ulicí K Chabům na konec osady, dejte se nejdřív po pěšině doprava. Mezi stromy dojdete asi po sto metrech k utrápené, ale hezké kapličce, kde se vám bude dobře rozjímat, než se zase vydáte na cestu. Klasicistní kaplička pochází pravděpodobně z roku 1850 a nechali ji postavit manželé Havlujovi, kteří bydleli v místní usedlosti pod číslem popisným 3.

Dávno zaniklá Krteň

Zpět na rozcestí pak zamiřte dolů podél zídky blízkého statku. Do Krtně je to asi 600 metrů po polní cestě. Obec Krteň zanikla po třicetileté válce, kdy ji vypálili loupeživí Švédové. Zbyl tu ovšem vzácný kostelík, hřbitov a studánka v lesíku naproti kostelu. V moderní době přibylo posezení pro pocestné a dolmen - kamenná socha po vzoru megalitických staveb dávných civilizací.

Krteňský kostel svatého Jana a Pavla se údajně nachází přesně v půlce cesty z Pražského hradu na Karlštejn. Královská cesta měří celkem 25 kilometrů a dá se prý po ní dodnes projít.

Své jméno obec podle některých pověstí získala opravdu podle krtků, přesněji jejich krtinců. Svého času tu prý rostly přímo před očima. Jeden takový zážitek si od místního kostela údajně odnesla už kněžna Libuše. Karla IV. zase místní krtci probudili z odpoledního spánku právě včas, aby se ubránil medvědovi.

Pohanská historie

Od roku 2010 stojí na louce za kostelem socha kamenného stolu, takzvaný dolmen. Odkazuje na doby, kdy se na místě mělo vyskytovat pohanské hradiště. Je sestaven z prvohorní ordovické břidlice po vzoru megalitických staveb dávných civilizací.

Cestu zpět volíme mezi poli a kolem osady Chaby z druhé strany. Nachází se tam totiž památná lípa. Je sice částečně schovaná za zídkou soukromého objektu, ale protože už pamatuje skutečně hodně, je z ní dost vidět i tak. Je to prý nejstarší a největší lípa v Praze, stará přes 250 let.

Do Britské čtvrti se od osady dostateneme stejnou cestou, jako jsme přišli, anebo se můžeme na rozcestí u Chab vydat po silnici doprava. Dojdeme na úroveň ulice Svitákova.

Mapa procházky

Fotogalerie

7. 6. 2021