Nový veřejný prostor na Barrandově
bude brzy hotov

Dokončení jižní části náměstí Olgy Scheinpflugové a přilehlého relaxačního parku s vodní nádrží se blíží. Už o prázdninách by mělo být hotovo. Ještě letos se tedy můžete těšit na oslavu.

Nový veřejný prostor na Barrandově bude výjimečný tím, že zůstává ve vlastnictví společnosti FINEP. Nebude předán městské části, příslušným SVJ ani jinému subjektu. „Chceme, aby bylo náměstí Olgy Scheinpflugové a jeho okolí vyvážené a funkční. Proto si je ponecháme a budeme je provozovat a udržovat. Je to poměrně unikátní řešení. Developeři si většinou veřejná prostranství nenechávají,“ vysvětluje projektový manažer FINEPu Tomáš Šedina.

Náměstí před domy H a I má plochu 2500 metrů čtverečních. FINEP věří, že si ho obyvatelé Barrandova přirozeně osvojí jako nový meeting point. Budou tu lavičky, pobytové schodiště, ostrůvky zeleně, zázemí pro veřejné trhy i společenské akce. Designový mobiliář doplní umělecká díla sochaře Lukáše Raise. Na domě I už visí jeho první plastika. Funkční už je také zastávka tramvaje.

Komerční prostory na náměstí Olgy Scheinpflugové jsou již k pronájmu

V jižní části náměstí vznikná 11 obchodních jednotek. Máte podnikání, které volá po nové provozovně? Napište nám.

Umělecká díla i knihobudka

Zatímco park a v něm zasazené rostliny budou dorůstat postupně, na jižní části náměstí usadí zahradníci 9 již vzrostlejších platanů. „Je to náročnější i dražší varianta, ale věříme, že větší pohodlí obyvatel za to stojí,“ poznamenává Šedina.

Park za domem H se rozkládá na 3000 metrech čtverečních, které nabízí řadu funkcí a zážitků. Na piazzettu v nejbližších týdnech osadí zvoničku, která bude dvakrát denně decentně odbíjet. Vyrobili ji v dílně Lukáše Raise podle návrhu architektky Nely Niederle.

Nedaleko zvoničky bude stát na zakázku vyrobená knihobudka. Má tvar postaršího televizního přijímače a je z orezlého kortenového plechu, který je použit na několika dalších prvcích napříč Kaskádami Barrandov. Je to už třetí knihobudka, kterou nechal FINEP vyrobit ve svých lokalitách. Dvě předchozí v Britské čtvrti a na Malém háji sklidily nadšené ohlasy a jsou v neustálé permanenci.

Retenční nádrž jako jezírko k posezení

Velká vychytávka nového barrandovského parku je amfiteátr s přípravou pro letní kino. Kaskádové hlediště je doplněno kovovou konstrukcí k uchycení plátna a příslušnými elektrickými přípojkami.

V horkých letních dnech obyvatelé asi nejvíc ocení posezení u jezírka uprostřed parku. Jedná se o retenční nádrž, která bude obrostlá trávou a květinami. Jezírko bude mít stálou hladinu minimálně 1,2 metru a filtraci. Retenční systém v okolí náměstí Olgy Scheinpflugové je navržen tak, aby efektivně zadržoval vodu v krajině. Náměstí s parkem mají společně narušovat tepelné mosty v lokalitě a vytvářet v místě příjemné mikroklima.

Slovo zahradníka

Kompozice je koncipována jako celoročně působivá a proměnlivá za minimalizovaných nároků na údržbu. Výsadby jsou řešeny patrovitě, v nižším patru jsou navrženy traviny, trvalky a drobné cibuloviny, keře a stromy pak prostor člení vertikálně.

Náměstí - jižní část

V prostoru náměstí je navržen rastr platanů javorolistých. V plochách jsou navrženy záhony, s extenzivními výsadbami travin, trvalek a cibulovin.

Park

Podél západní hranice parku probíhá stromořadí jasanů úzkolistých a pruhy okrasných travin, trvalek a cibulovin, které v budoucnu vytvoří dvoustranné stromořadí podél pěší komunikace u domu H. V severní části parku je navržen ovocný sad, zastoupeny zde budou třešně, švestky a kaštanovníky. V západní a jižní části parku jsou navrženy solitéry dubů červených a vicekmenných bříz užitečných. Prostor parku je odcloněn plošnými výsadbami keřů a travin.

Retence

Plocha retence je navržena jako květnatá louka, lokálně je odcloněna plošnými výsadbami keřů a travin. V jižní části jsou v návaznosti na park navrženy vícekmenné muchovníky. V březích retence jsou navrženy kosatce Iris pseudoacorus, kypreje Lythrum salicaria, orobince Typha laxmanii, dále v nižším patře prustka Hippuris sp., šmel Butomus sp. a skřípinec Scirpus sp., v ploše jsou pak navrženy lekníny Nymphaea sp.

Plocha se zvonicí

V rastru ve zpevněné ploše jsou navrženy vícekmenné okrasné slivoně, prostorem probíhají záhony v pruzích, lokálně doplněné lavičkami. Při jižní straně je prostor vymezen výsadbami lip srdčitých v travnaté ploše.

Prohlédněte si kompletní vizualizace