Informace pro spotřebitele

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud by se nepodařilo dořešit vady, nebo jiné spory k oboustranné spokojenosti je zde možnost řešení sporu smírně ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Klient pokud je v postavení spotřebitele má dle výše uvedeného zákona v případě sporu s Prodávajícím možnost využít mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran na základě vzájemné komunikace. Řízení samotné, je vedeno před Českou obchodní inspekcí, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2. Formulář k řízení a pokyny k vyplnění příslušného formuláře jsou umístěny internetové adrese ČOI:

Formulář: https://adr.coi.cz/cs

Pokyny:http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-staz...