Byty Kaskády Barrandov XIX - družstevní

Výhody družstevního bydlení

  • Nemusíte bance prokazovat bonitu ve stejném rozsahu jako pro hypoteční úvěr (např. nedokládáte daňové přiznání či potvrzení příjmů). Ověřujeme pouze základní legislativní povinnosti, které nám ukládá zákon proti praní špinavých peněz
  • Nový družstevní byt si můžete pořídit v jakémkoliv věku
  • Družstevní byt si můžete převést do osobního vlastnictví
  • V katastru nemovitostí je zapsáno jako vlastník celého domu bytové družstvo
  • Veškeré reklamace celého domu (společných částí i jednotlivých bytů či garážových stání) řeší bytové družstvo
  • Výhodnější podmínky u sjednaných služeb (pojištění, technická asistence vč. benefitní karty, správa domu, právní konzultace, internet, moderní způsob měření a řízení spotřeb energií, aj.)
  • Garance zajištění kvality družstevní výstavby díky zkušeným partnerům
  • Pro více informací o výhodách družstevního bydlení se na nás neváhejte obrátit. Napište nám.

 

Podmínky účasti v bytovém družstvu

 

  • úhrada minimálně 20 % pořizovací ceny družstevního bytu (a příslušenství - garáže či komory atp.) z vlastních zdrojů a zbývající část pořizovací ceny družstevního bytu bude splácet dle měsíčního předpisu nájemného formou anuitních splátek úvěru bytového družstva po dobu 35 let od předání družstevního bytu

Pro více informací o výhodách družstevního bydlení se na nás neváhejte obrátit. Napište nám.

 

Pro vzorové dokumenty kontaktujte naše klientské centrum.

Splátkový kalendář členského vkladu po přijetí do družstva

PlatbaČástkaSplatnost
Rezervační poplatek250 000 KčRezervační poplatek je splatný do 5-ti dnů od uzavření rezervační smlouvy.

Jednorázový členský
příspěvek

15 000 KčJednorázový členský příspěvek je splatný do 30-ti dnů od odeslání písemné výzvy.
Záloha

20 % z pořizovací ceny předmětu budoucího nájmu (vč. DPH)

Záloha je ponížena o zaplacený rezervační poplatek a je splatná do 30-ti dnů od odeslání písemné výzvy.
Nájemné a zálohy na službyv závislosti na volbě výše podílu DČV* a výši pořizovací ceny bytuNájemné bude hrazeno měsíčně v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou mezi družstvem jakožto pronajímatelem a členem družstva jakožto nájemcem. K výpočtu výše měsíční (anuitní) splátky nájemného využijte naší kalkulačku.

 

*DČV = Další Členský Vklad

 

Další členský vklad (DČV) činí minimálně 20 % z pořizovací ceny budoucího předmětu nájmu (tj. bytu vč. příslušenství), ale zájemce má možnost si DČV na počátku zvolit vyšší, což se následně pozitivně projeví ve výši měsíčního nájemného (anuitní splátky). Pokud máte zájem spočítat si, jaká výše měsíční (anuitní) splátky nájemného odpovídá vámi preferované výši podílu DČV na pořizovací hodnotě bytu, můžete za tímto účelem použít kalkulačku, která je součástí ceníku.